Naar inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden

Laatst geüpdatet op: 20 juni 2020

Door gebruik te maken van Feeling Lucky (aangeduid met ‘we’, ‘onze website’, ‘Feeling Lucky’) ben jij (aangeduid met ‘jij’, ‘gebruiker’ of als een geheel ‘gebruikers’) het automatisch eens met deze Gebruiksvoorwaarden (aangeduid met ‘Voorwaarden’) en ons Privacybeleid. Het gebruik van deze woorden of andere woorden in het enkelvoud meervoud, met of zonder hoofdletters en/of hij/zij of ze, wordt door elkaar gebruikt en verwijst dus steeds naar hetzelfde.

Feeling Lucky voorziet gebruikers onder deze Voorwaarden van verschillende soorten content waaronder geschreven tekst, afbeeldingen, geluid, video’s en andere soorten media (aangeduid met ‘Content’) als deel van haar Diensten (aangeduid met ‘Diensten’).

Door onze website te betreden ben je het eens met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik onze website niet verder als je het niet eens bent met alle Gebruiksvoorwaarden en voorwaarden die worden beschreven in ons Privacybeleid en andere berichten op onze website.

Veranderingen aan de Gebruiksvoorwaarden

We behouden het recht om deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen zonder aankondiging of aansprakelijkheid aan onze bezoekers. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden geldt boven alle vorige versies. Aangezien deze Voorwaarden kunnen veranderen, verzoeken we vriendelijk aan onze gebruikers om deze pagina regelmatig na te kijken op recente veranderingen.

Jouw Privacy

Gelieve ons Privacybeleid te lezen voor meer gedetailleerde informatie over jouw privacy.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door Feeling Lucky te betreden ben je het eens met het gebruik van cookies zoals beschreven in het Privacybeleid van onze website.

Minderjarigen

De Content die wordt gepubliceerd op Feeling Lucky is gericht op volwassen personen die de legale gokleeftijd van 18 jaar (sportweddenschappen) en 21 jaar (casino) bereikt hebben. Als je jonger bent dan de legale gokleeftijd mag je Feeling Lucky niet bezoeken en moet je jouw bezoek aan onze website en het gebruik van onze Content en Diensten onmiddellijk stoppen.

Content

Feeling Lucky voorziet content die in het bezit is van, en onder de controle van Feeling Lucky valt, en daarnaast ook content die in licentie gegeven aan Feeling Lucky door derden die al dan niet onder haar controle vallen. Content kan gehost worden door Feeling Lucky of gehost en gepresenteerd worden door toepassingen van derden.

Tenzij anders aangeduid, is Feeling Lucky en/of zijn licentiehouders in het bezit van het intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op Feeling Lucky. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn behouden. Productnamen, handelsmerken en geregistreerde merken die weergegeven worden op onze website zijn het bezit van hun respectievelijke eigenaars en worden enkel voor informatiedoeleinden weergegeven.

Door onze website te gebruiken erken je dat je begrijpt dat de informatie fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat onze Content accuraat en up-to-date is kunnen we niet garanderen dat het accuraat, compleet of actueel is. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze fouten of onnauwkeurigheden in de ruimste zin van de wet. Het is mogelijk dat we onze Content op elk moment aanpassen of verwijderen zonder enige aankondiging daarvoor te geven.

Jouw gebruik van onze Content

Content mag gebruikt en gedownload worden voor jouw persoonlijk gebruiken. Je mag de Content niet aanpassen, verkopen, in licentie geven, dupliceren of distribueren op welke manier ook tenzij je hiervoor onze geschreven toestemming hebt gekregen. Als je schuldig wordt bevonden aan het op ongeoorloofde wijze gebruiken van onze website of zijn materialen, kan je beboet worden of aangeklaagd worden voor een strafbaar feit.

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verliezen van data, geld, tijd, opportuniteiten of elke andere soort verliezen of schade die gewijd kan worden aan het gebruiken van onze website en zijn Content. We zijn niet aansprakelijk voor hoe je ervoor kiest om te gaan met de informatie die je vindt op onze website. Jouw gebruik van onze Content valt volledig onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor het verifiëren van alle verdere informatie die voorzien wordt door derden voordat je gebruik maakt van hun producten of diensten.

Links

Er zijn links op Feeling Lucky die linken naar websites van derden, waardoor je onze website zal verlaten. Deze links worden verwerkt in onze Content in de vorm van tekstlinks, afbeeldingen, banners, knoppen, en andere materialen die links bevatten. Deze websites van derden worden niet beheerd door Feeling Lucky.

Feeling Lucky kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de diensten en content die aangeboden worden door die derden. Bij het bezoeken van die websites is het jouw verantwoordelijkheid om de gebruiksvoorwaarden en andere aankondigingen die van toepassing kunnen zijn op die website te consulteren. In welke vorm ze ook verschijnen, links worden altijd voorzien als een deel van de informatie die wordt aangeboden door Feeling Lucky, en houden geen aanbeveling in. Het is de verantwoordelijkheid en de keuze van de gebruiker om deze links al dan niet te gebruiken. Gebruikers kunnen ons contacteren over elke link die ze misplaatst of op welke manier dan ook aanstootgevend vinden. We behouden het recht om al deze links te veranderen of te behouden zonder hierover feedback te geven.

Verantwoord gokken

Feeling Lucky houdt vast aan het principe van gokken op een veilige en verantwoorde manier, en om dit te doen bij gokoperatoren die een licentie hebben en goedgekeurd werden door de gokautoriteiten van het land waarin je je bevindt. We volgen de principes die werden uitgestippeld door organisaties zoals de European Gaming & Betting Association (EGBA) en hun Gedragscode over Verantwoord Adverteren voor Online Gokken. We moedigen onze gebruikers aan om de Content over verantwoord gokken die over heel Feeling Lucky gepubliceerd wordt te lezen, en om de informatie over verantwoord gokken en richtlijnen die beschikbaar worden gesteld door de relevante autoriteiten te consulteren.

We volgen de aanbevelingen en informatie die beschikbaar worden gesteld door de gemachtigde instanties die van toepassing zijn op onze website als een gokaggregator. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze Content overeenstemt met de standaarden die van toepassing zijn. Gebruikers kunnen ons contacteren als ze vinden dat er Content is die niet overeenstemt met de richtlijnen van de gokautoriteiten of de principes van verantwoord gokken.

Diensten

Feeling Lucky is een gokaggregator wiens doel het voorzien van Content aan gebruikers is, om hen te informeren over legaal en veilig online gokken voor echt geld bij gecertificeerde gokoperatoren. Feeling Lucky is geen gokoperator en organiseert geen enkele vorm van gokken.

De Diensten die door Feeling Lucky worden aangeboden bestaan uit het voorzien van informatie aan gebruikers via onze Content en andere middelen. De Content die voorzien wordt op onze website moet niet geïnterpreteerd worden als een aanmoediging om deel te nemen aan het gokken voor geld. Elke informatie en begeleiding die wordt aangeboden op onze website zijn slechts voor informatieve doeleinden. Deze informatie moet niet gezien worden als een vervanging voor eender welke soort consultatie, diagnose of begeleiding bij professionele begeleiders die een licentie hebben en die gecertificeerd zijn om die diensten te voorzien.

Gebruikers kunnen ons via onze website en andere communicatiekanalen contacteren om meer informatie over onze Content en de producten en diensten waarover ze gaan te bekomen. Alle Content en andere informatie die we voorzien als antwoord op dergelijk verzoek valt onder dezelfde Voorwaarden als andere Content en Diensten die op onze website beschikbaar worden gemaakt. We kunnen en zullen geen enkele soort therapiedienst of klantenbegeleiding voorzien voor onze gebruikers, of optreden als vertegenwoordiger voor de derden die de producten en diensten voorzien waarover onze Content gaat.

We zijn niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die worden aangeboden door derden die in onze Content worden vermeld, en we voorzien geen garantie voor hun prestaties of hun geschiktheid. We voorzien geen garantie voor het juist functioneren van deze producten en diensten of hun geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Compensatiedisclaimer

We voorzien onze Content en Diensten aan de gebruikers van onze website zonder dat zij daarvoor betalen. Het is mogelijk dat we gecompenseerd worden door de derden die de producten en diensten voorzien die we beschrijven in onze Content. Deze compensatie kan een financiële betaling zijn, zoals een commissie of een ander soort voordeel. De voorgenoemde compensatie kan voortvloeien vanuit onze gebruikers, doordat ze klikken op een link in onze Content of door gebruik te maken van een promotiecode, of door de manier waarop deze derden en hun producten en diensten op een bepaalde manier of volgorde worden weergegeven op onze website.

We krijgen niet altijd een compensatie voor het opnemen of linken naar bepaalde derden en het verwijzen naar hun producten en diensten. We kunnen ervoor kiezen om derden en hun producten en diensten in onze Content op te nemen, los van het feit of we ervoor gecompenseerd worden of niet. Er moet echter wel altijd van uitgegaan worden dat er een mogelijkheid is dat een materiële relatie kan bestaan tussen Feeling Lucky en de derden die het product of de dienst aanbieden.

Schadeloosstelling

Feeling Lucky is niet een partij die betrokken is tussen eender welke soort overeenkomst die kan gevormd worden na transacties of betrekkingen die tot stand komen tussen gebruikers en derden. Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elk product of elke dienst waarmee je je engageert voldoet aan jouw noden en eisen voordat je ze gebruikt. Eender welke geschillen die kunnen voortvloeien vanuit transacties of betrekkingen die tot stand kwamen na het gebruik van informatie die voorzien wordt op onze website moet afgehandeld worden met de derden die je benaderde.

Door het gebruiken van onze website stel je Feeling Lucky en onze werknemers/medewerkers, agenten en alle aangesloten entiteiten vrij van alle claims of schade die voortvloeien of die in enige manier verbonden zijn met disputen of betrekkingen met derden. Als je niet tevreden met onze Diensten en Content moet je stoppen met onze website te gebruiken.

Gebruikersreviews en Commentaren

Bepaalde delen van onze website geven onze gebruikers de kans om meningen en informatie te publiceren en uit te wisselen. Gebruikers kunnen hun ervaringen met producten en diensten die genoemd worden op onze website delen met behulp van ‘Gebruikersreviews’ met ratings, en hun mening en gedachten op andere pagina’s van onze website te delen door middel van ‘Commentaren’. Beide zullen hierna aangeduid worden met ‘Gebruikersreviews en Commentaren’.

Feeling Lucky behoudt het recht om alle Gebruikersreviews en Commentaren te monitoren en te modereren, en om alle Gebruikersreviews en Commentaren die deze Gebruiksvoorwaarden schenden te verwijderen.

Redenen voor het verwijderen en modereren van Reviews door Gebruikers en Commentaren omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

  • Als we merken dat de gebruiker geen gebruik maakt van het product, de dienst of het bedrijf.
  • Als de Gebruikersreview of Commentaar al via andere media werd gepubliceerd.
  • Als het e-mailadres waarmee de opmerking werd geplaatst niet werkt, aan iemand anders toebehoort of niet bestaat.
  • Als de gebruikte taal racistisch, vulgair, aanstootgevend of op een andere manier ongepast is.
  • Als meerdere Gebruikersreviews of Commentaren via hetzelfde e-mailadres, dezelfde naam en/of hetzelfde IP-adres werd gepost.
  • Als de Gebruikersreview of Commentaar persoonlijke informatie over welke persoon dan ook bevat.
  • Als de Gebruikersreview of Commentaar gericht was op een ander bedrijf of een ander product dan waar het oorspronkelijk werd gepost.

Gebruikersreviews en Commentaren geven de standpunten en meningen weer van de persoon die ze post, en geven niet de standpunten en meningen van Feeling Lucky weer. Feeling Lucky is niet aansprakelijk voor Gebruikersreviews en Commentaren, of voor eender welke aansprakelijkheid, schade veroorzaakt en/of gelden als een gevolg van het gebruiken en/of posten en/of verschijnen van Gebruikersreviews en Commentaren op onze website.

Door gebruik te maken van manieren om Gebruikersreviews en Commentaren te posten op onze website verzeker je je ervan dat je zelf geen enkel intellectueel eigendomsrecht, waaronder maar niet gelimiteerd tot copyright, patent of handelsmerken van derden schendt. Je verzekert er ons ook van dat je niet probeert te werven, geen bedrijven aanprijst of misdrijven aanmoedigt.

Scheidbaarheid

Als sommige van de Voorwaarden als ongeldig of ontoepasbaar worden beschouwd, blijven de andere Voorwaarden nog steeds volledig van kracht.

Overmacht

We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt vanuit overmacht of gelijkaardige omstandigheden die direct of indirect een gevolg hebben op Feeling Lucky, en die op een onredelijke manier het exploiteren van onze website verstoren. Voorbeelden van overmacht zijn echt of potentieel en omvatten onder andere, maar zijn niet gelimiteerd tot, overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, oorlog of dreiging tot oorlog, sabotage, manifestaties, branden, stormen, explosies, aardbevingen, pandemieën, bepalingen of limiteringen van materialen of middelen, onmogelijkheid tot het verkrijgen van de relevante toestemming, defecten en ongevallen in elektriciteit- of telecommunicatienetwerken.

Toepasbare Wetten

Feeling Lucky wordt geëxploiteerd vanuit Portugal. De Voorwaarden en Content van onze websites zijn bedoeld voor gebruikers in België. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om zich ervan te verzekeren dat zijn gebruik van onze website overeenstemt met alle lokale wetten.

Onze website en Content worden gehost op servers in België. Sommige Content die wordt voorzien op onze website worden bediend vanaf servers elders in de wereld.

Contactinformatie

We zijn bereikbaar om alle vragen te beantwoorden die je zou kunnen hebben over onze Gebruiksvoorwaarden:

Attn: Feeling Lucky
clovio Unipessoal LDA
Rua do Sobreiro 10
2500-431 Coto
Caldas da Rainha
Leiria
Portugal
E-mail: je kan ons een e-mail verzenden via onze Contactpagina.